Declaración de Accesibilidade

Declaración de Accesibilidade

En Charcutería Seco, comprometémonos a garantir a accesibilidade dos nosos sitios web de acordo coas pautas establecidas no Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Situación de Cumprimento

Este sitio web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 debido a algunhas excepcións e á falta de conformidade en certos aspectos, que se detallan a continuación.

Contido non Accesible

O contido que se presenta a continuación non é accesible debido ás seguintes razóns:

Falta de conformidade co RD 1112/2018:

Criterio de Accesibilidade Estado Nome do criterio
9.1.4.5 NON CONFORME Proba de contraste (AA)
9.1.4.13 NON CONFORME Contido visual ou de audio adaptado
9.2.1.1 NON CONFORME Funcionalidade do teclado
9.2.1.2 NON CONFORME Sen trampas de teclado
9.2.1.4 NON CONFORME Navegación mediante teclado
9.2.4.4 NON CONFORME Evitar puntos de teclado ocultos
9.2.4.6 NON CONFORME Etiquetas nos controis de formulario
9.2.4.7 NON CONFORME Focalizable de teclado
9.2.5.2 NON CONFORME Descrición da función de entrada
9.2.5.3 NON CONFORME Sen cambios de contexto
9.2.5.4 NON CONFORME Navegación coherente
9.3.2.2 NON CONFORME Encabezamentos
9.4.1.2 NON CONFORME Nome, función e valor
9.4.1.3 NON CONFORME Orde de lectura correcto
9.6 NON CONFORME Cambios no idioma
12.2.2003 NON CONFORME Etiquetas de inicio e fin de sección
12.2.2004 NON CONFORME Títulos descritivos de sección

Preparación da Presente Declaración de Accesibilidade

A presente declaración foi elaborada o 20 de outubro de 2023.

A metodoloxía utilizada para esta declaración foi unha autoavaliación realizada co apoio da Ferramenta IRA (Informe de Revisión de Accesibilidade) do Observatorio de Accesibilidade.

Última revisión da declaración: 20 de outubro de 2023.

Observacións e Datos de Contacto

Comunicacións sobre requisitos de accesibilidade

Podemos realizar comunicacións relacionadas cos requisitos de accesibilidade de acordo co artigo 10.2.a do RD 1112/2018. Algúns exemplos destas comunicacións poderían ser:

    - informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web en canto á accesibilidade
    - transmitir calquera outra dificultade que encontres para acceder ao contido
    - formular consultas ou suxestións de mellora relacionadas coa accesibilidade do sitio web

a través do formulario de contacto na páxina de contacto.

Solicitudes de información accesible e queixas

A través do formulario de contacto designado, podes presentar:

   - unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
    - unha solicitude de información accesible relativa a:
        - contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4
        - contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

Procedemento de Aplicación

No caso de que unha solicitude de información accesible ou queixa sexa desestimada, se non estás de acordo coa decisión adoptada ou se a resposta non cumpre cos requisitos establecidos no artigo 12.5 do RD 1112/2018, tes dereito a iniciar unha reclamación. Ademais, tamén podes iniciar unha reclamación no caso de non recibir ningunha resposta.

O procedemento reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018, pode iniciarse a través deste enlace.